ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΟ) (Κατάταξη εμπορευμάτων)