Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/593 tat-30 ta’ April 2020 li jawtorizza ftehimiet u deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ stabbilizzazzjoni tas-suq fis-settur tal-patata