Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 25/11/1998 (Regeling nummeridentificatie) ref: Staatscourant nr 230 van 1998, blz. 10