De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 297, 10. november 1995