Poliitika- ja julgeolekukomitee 19. juuni 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/1113 (millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja (EUTM RCA/1/2019)) parandus (ELT L 176, 1.7.2019)