Stanovisko generálního advokáta M. Bobka přednesené dne 8. září 2016.$