Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 8 септември 2016 г.