De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 133, 6. juni 1977