Uredba Komisije (ES) št. 1519/2007 z dne 19. decembra 2007 o spremembi uredb (ES) št. 2430/1999, (ES) št. 418/2001 in (ES) št. 162/2003 glede pogojev dovoljenj nekaterih dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi (Besedilo velja za EGP )