Stanovisko č. 7/2020 (podľa článku 287 ods. 4 ZFEÚ) pripojené k správe Komisie o vykonávaní Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj [COM (2020) 224 final]