Opinjoni Nru 7/2020 (skont l-Artikolu 287(4), TFUE) li takkumpanja r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (COM(2020) 224 final)