Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/349 av den 2 mars 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1916 vad gäller driftförhållanden i vissa områden i och mellan städer