Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/349 z dne 2. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1916 glede pogojev uporabe v nekaterih mestnih ali medmestnih območjih