Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/349 z 2. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1916, pokiaľ ide o prevádzkové podmienky v určitých mestských alebo medzimestských oblastiach