Uitvoeringsverordening (EU) 2020/349 van de Commissie van 2 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1916 met betrekking tot de operationele omstandigheden in bepaalde stedelijke of interstedelijke gebieden