Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/349 tat-2 ta’ Marzu 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1916 fir-rigward tal-kundizzjonijiet operattivi f’ċerti żoni urbani jew interurbani