Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/349 (2020. gada 2. marts), ar ko attiecībā uz darbības nosacījumiem noteiktās pilsētu vai starppilsētu teritorijās groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1916