Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/349 оd 2. ožujka 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1916 u pogledu uvjeta uporabe u određenim gradskim ili međugradskim područjima