Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1345/77 van de Raad van 21 juni 1977 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (PB nr. L 155 van 24.6.1977)