Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1345/77 af 21. juni 1977 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en række industrivarer (EFT nr. L 155 af 24.6.1977)