Регламент (ЕО) № 356/2009 на Комисията от 29 април 2009 година за образуване на процедура по преразглеждане, свързано с нов износител , на Регламент (ЕО) № 452/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia , от Китайската народна република, за отмяна на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за подлагане на този внос на регистрационен режим