Mål C-298/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – France Télévisions SA mot Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/22/EG — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter — Företag som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät som används för distribution av radio- eller tv-sändningar till allmänheten — Företag som erbjuder direktuppspelning i realtid av tv-program på internet — Sändningsplikt (must carry)