Zaak C-298/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — France Télévisions SA / Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) („Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2002/22/EG — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Universele dienst en gebruikersrechten — Onderneming die een elektronischecommunicatienetwerk aanbiedt dat voor de distributie van radio- of televisie-uitzendingen naar het publiek wordt gebruikt — Onderneming die via livestreaming televisieprogramma’s op internet aanbiedt — Doorgifteverplichtingen (must carry)”)