C-298/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. december 13-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – France Télévisions SA kontra Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Előzetes döntéshozatal – 2002/22/EK irányelv – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – Egyetemes szolgáltatás és felhasználói jogok – A nyilvánosság számára rádió- vagy televízió-műsorok terjesztésére szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat működtető vállalkozás – Élő, megszakítás nélküli adatfolyamban, az interneten televíziós műsorok megtekintését kínáló vállalkozás – Továbbítási kötelezettség)