Дело C-298/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 декември 2018 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Преюдициално запитване — Директива 2002/22/ЕО — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Универсална услуга и права на потребителите — Предприятие, предоставящо електронна съобщителна мрежа за обществено разпространение на радио- и телевизионни предавания — Предприятие, което предлага гледане на телевизионни програми пряко и чрез стрийминг по интернет — Задължения за пренос)