Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10062 — SDK/Freja Transport & Logistics) (EØS-relevant tekst) 2021/C 1/01