Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in Zaak nr. COMP/38698 — CISAC (Voor de EER relevante tekst)