Avviż ippubblikat skond l-Artikolu 27(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 fil-Każ COMP/38698 — CISAC (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)