Odločba Komisije z dne 19/08/2009 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5568 - VOLKSWAGEN / FLEET INVESTMENTS / LEASEPLAN CORPORATION JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)