DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2011/10308