ГД „Действия по климата“ — Обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за персонала) — COM/2011/10308