Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2187 av den 19 december 2019 om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882