Avizul Comisiei din 18 aprilie 2018 referitor la planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația de depozitare intermediară a containerelor cu protecție integrată de la Sellafield, din Regatul Unit$