Komisijas Atzinums (2018. gada 18. aprīlis) par plānu tam, kā apglabājami radioaktīvie atkritumi no pašekranējošu konteineru pagaidu glabātavas objektā Sellafield, kas atrodas Apvienotajā Karalistē$