2018 m. balandžio 18 d. Komisijos nuomonė dėl Jungtinės Karalystės Selafildo laikinosios saugyklos ekranuojančiuosiuose konteineriuose laikomų radioaktyviųjų atliekų šalinimo plano$