Komisjoni arvamus, 18. aprill 2018, Ühendkuningriigis asuvas tuumkütuse vahehoidlas Sellafield Self-Shielded Box tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta$