2015 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas$