Written question E-003642/11 Marietje Schaake (ALDE) u Christian Engström (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Konflitt ta’ interessi fi kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur