Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. júla 2012$