Písemný dotaz E-6327/09 Ana Gomes (S&D) Komisi. Důsledky nevyplacení prostředků z Evropského rozvojového fondu (ERF) pro Súdán z důvodu neratifikování dohody z Cotonou