Регламент за изпълнение (ЕС) № 238/2012 на Комисията от 19 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (ЗГУ)]