Għajnuna mill-Istat — L-Iżvezja — Għajnuna mill-Istat C 33/08 (ex N732/07) — Għajnuna mdaqqsa dwar Riċerka u Żvilupp lil Volvo Aero-GEnx — Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)