Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/72/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/135 og i Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/132 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien