Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/72/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/135 a nařízením Rady (EU) č. 101/2011, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2019/132, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku