Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/72/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/135 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/132 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис