Nõukogu otsus 2012/225/ÜVJP, 26. aprill 2012 , millega muudetakse otsust 2010/232/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta