Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1758 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2238 w odniesieniu do wyłączeń z uwagi na wysoką przeżywalność i wyłączeń de minimis mających zastosowanie do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym