Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/898 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα