Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE Test b'rilevanza għaż-ŻEE