Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 11, 16 styczeń 2008